Ben jij voorbereid op de meest gezegende dagen van Dhul-Hijjah? 5 tips!

Dhul-Hijjah is de twaalfde maand van de (islamitische) maankalender en is van bijzonder groot belang. Deze maand start in 2023 wellicht op 19 juni in sha Allah. De eerste tien dagen zijn de meest voortreffelijke dagen van het hele jaar. In Ramadan bevinden zich de meest gezegende nachten van het jaar, maar in Dhul-Hijjah de beste dagen. En toch lijken we deze dagen nog niet helemaal te benutten zoals we dat in Ramadan wel proberen te doen.

Laten we ons voorbereiden zoals we dat ook doen voor Ramadan!

“Er is geen andere dag waarin daden deugdzamer en verhevener en mooier zijn in de ogen van Allah dan de eerste tien dagen van Dhul Hijjah …” (Tirmidhi, Sawm: 52; Darimi, Sawm : 52)

Heropleven van onze harten

We kunnen, samen met onze kinderen, ons uiterste best doen om deze dagen in aanbidding door te brengen. De eerste tien dagen van Dhul-Hijjah – net voor het Offerfeest (Eid Al Adha)- kunnen we onze harten terug doen herleven, nadat we Ramadan al even achter ons lieten. Voor wie op zoek is om dichter bij Allah ﷻ te komen, zijn imaan (geloof) op te krikken en de spiritualiteit vanuit Ramadan te herbeleven, liggen de beloningen in deze dagen voor het grijpen.

En verkondig de Hajj aan de mensen, waarna zij lopend en op elke kameel vanuit alle verre plaatsen naar jou toe zullen komen (om de Hajj te verrichten). Zodat zij getuigen zullen zijn van de voordelen (daarvan) voor hen. En (zodat) zij de Naam van Allah op de bekende dagen zullen uitspreken (als dank) voor de veedieren waarmee Hij hen heeft voorzien. Dus eet daarvan en voed daarmee de behoeftige arme. (Soerah Al-Hajj, 22: 27-28)

Ibn Kathier: ‘AbdulLaah bin ‘Abbaas heeft gezegd: “De bekende dagen zijn de tien dagen (nl. van Dhul-Hijjah).”

Belangrijke gebeurtenissen in Dhul-Hijjah

De eerste tien dagen van Dhul-Hijjah zijn de beste dagen, ook omdat er verschillende belangrijke gebeurtenissen en rituelen die plaatsvinden:

* De Hajj: de bedevaart naar Mekka

De Hajj is een van de vijf zuilen van de Islam en dus een verplichting voor moslims die fysiek en financieel in staat zijn om op bedevaart te gaan. De Hajj start op de achtste dag van Dhul-Hijjah. Miljoenen moslims uit de hele wereld verzamelen zich in Mekka.

* Dag van Arafah

De dag van Arafah is de negende dag van Dhul-Hijjah. De pelgrims staan dan op de vlakte van Arafah en smeken, huilen en vragen er om vergeving, leiding en succes voor henzelf en voor ons, de thuisblijvers. Wij vasten die dag in de hoop dat onze zonden van het voorgaande en komende jaar zullen gewist worden.

* Eid Al Adha: Offerfeest

Het Offerfeest valt op de tiende dag van Dhul-Hijjah en is de belangrijkste van de islamitische feestdagen. Het feest markeert het einde van de Hajj en herdenkt het offer van de Profeet Ibrahiem (as) toen hij bereid was zijn zoon Ismaiel (as) te offeren in gehoorzaamheid aan Allah ﷻ. Moslims over de hele wereld offeren een dier, meestal een schaap, geit of rund, en verdelen het vlees onder familieleden, vrienden en de minderbedeelden.

5 tips om Dhul-Hijjah te beleven met kinderen

  1. Leren over de Hajj

De Hajj is een van de vijf zuilen in Islam, dus een belangrijke zuil om te begrijpen. We doen er goed aan om ons volledig in te leven in de Hajj en onze kinderen hierbij te betrekken. Dit kan door te leren over de rituelen van de Hajj. Zelfs al zijn we niet fysiek ter plaatse, spiritueel kunnen we ons wel verplaatsen naar Mekka en de Hajj vanop afstand meebeleven. De Hajj Gids Banner voor scholen kan hierbij een geweldige tool en meerwaarde zijn. Hij brengt de rituelen visueel en professioneel in beeld.

Deen Banner maakte ook een bijhorend leuk en gratis werkboekje, dat iedereen hier kan aanvragen.

2. Terugkeren naar de Koran

De Koran is onze ultieme Gids door dit leven. We proberen hem te lezen, over de Woorden van Allah ﷻ na te denken en deze te begrijpen, toe te passen en te memoriseren. Net als in Ramadan kunnen we proberen om onze band met de Koran in deze dagen te versterken. Stichtingen en moskeeën kunnen ook in deze gezegende dagen extra aandacht geven aan de Koran door bijvoorbeeld een Korancompetitie voor kinderen te houden. Ook hiervoor heeft Deen Banner enkele bijzonder mooie Koran competitie banners.

3. Extra daden van aanbidding

Tijdens de eerste negen dan van Dhul-Hijjah is het aanbevolen om extra daden van aanbidding te verrichten. Zo kunnen we deze dagen al vastend doorbrengen, extra nachtgebeden of andere vrijwillige gebeden toevoegen en meer uitgeven aan liefdadigheid. Net als in Ramadan kan je een checklist maken met goede daden aangepast aan de leeftijd van het kind of een soort aftelkalender naar het Offerfeest.

“Er zijn geen betere dagen om Allah te aanbidden dan de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah. Één dag vasten op die dagen, staat gelijk aan één jaar vasten; de verrichte gebeden in elke nacht, staan gelijk aan de Laylatul Qadr (Nacht van de Voorbestemming). ” (Tirmidhi: Sawm, 52; Ibn Majah: Siyam, 39)

Uit bovenstaande overlevering kunnen we dus halen dat één vastendag gelijk kan zijn aan aan maar liefst 360 dagen vasten!

4. Band met Allah ﷻ versterken

We haalden al aan dat de Koran een prominentere plaats kan krijgen tijdens deze periode, maar we kunnen onze band met Allah ﷻ ook versterken door middel van dhikr (het gedenken van Allah ﷻ) en smeekbeden. Het smeken om vergiffenis tijdens deze dagen is aanbevolen, alsook het veelvuldig zeggen van de takbir (Allahu akbar) en het sturen van salawaat naar de Profeet . Op de dag van Arafah is de aanbevolen smeekbede:

 لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ

5. Voorbereiden op Eid

Het is fijn om samen met de kinderen naar Eid al Adha toe te leven, al helemaal in de gezegende sfeer van Dhul-Hijjah. Eid al Adha is een bijzondere feestdag voor onze kinderen en die mogen we extra aandacht schenken. Tips voor Eid al Adha geven we in de volgende blog, in sha Allah, maar voor hier geven we graag de tip mee om tijdig aan de voorbereidingen te beginnen. De boodschappen, versieringen, geschenken, … kunnen best tijd in beslag nemen en die willen we in deze gezegende dagen zo goed mogelijk benutten.

Dus, kortom, Dhul-Hijjah is een zeer belangrijke maand voor moslims vanwege de Hajj, het Offerfeest, het vasten op de dag van Arafah en de verdiensten van de eerste tien dagen. Het is een tijd van spirituele groei, aanbidding en naastenliefde. Mis deze dagen dus zeker niet!

Geef een reactie

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Hulp nodig?